Februári Meetupok Erdély-szerte

Az IT Plus Klaszter csapat februárban többállomásos találkozót szervezett, melyen bemutattuk a klaszter 2022-es évi terveit, a meghirdetett posztgraduális képzést és a hamarosan induló egyetemista mentorprogramok működését.

A találkozóra minden olyan nagyobb városban sor került, ahol klasztertagok vannak: Székelyudvarhely, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Marosvásárhely és Szatmár. Minden városban bemutattuk az idei év programtervezetét és az adott várost érintő terveinket.

A találkozók legfontosabb programpontja az egyetemista mentorprogram bemutatása volt, melyet ez évtől a klaszter átvesz a székelyudvarhelyi U-Hub IT-s közösségétől. A program egy jól kidolgozott módszertan alapján működik, melyet az említett szervezők már több évadban ültettek gyakorlatba – nem kevés sikerrel. Idén a klaszter ezt a programot kiterjesztené minden olyan városra, ahol vannak klasztertagok. A versenyvizsgával bejutó egyetemisták intenzív képzése centralizáltan működik, szakmai gyakorlatra pedig „kirajzanak” majd azokhoz a cégekhez, akik részt vesznek a programban és helyet kínálnak számukra a szakmai gyakorlatra. A program túlmutat a hagyományos szakmai gyakorlaton, és számos hozzáadott értékkel bír, hisz az oktatók-egyetemisták-cégek kapcsolata nem csupán a szakmai gyakorlatra korlátozódik, hanem végigkíséri a fiatalokat az államvizsgáig és akár azon túl is, álláskínálattal.

Márciusban az egyetemisták számára tartunk bemutatókat, így március első hetében várjuk még az érdeklődő cégek jelentkezését!

Scroll to Top
Scroll to Top