Februári Meetupok Erdély-szerte

Az IT Plus Klaszter csapat februárban többállomásos találkozót szervezett, melyen bemutattuk a klaszter 2022-es évi terveit, a meghirdetett posztgraduális képzést és a hamarosan induló egyetemista mentorprogramok működését.

A találkozóra minden olyan nagyobb városban sor került, ahol klasztertagok vannak: Székelyudvarhely, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Marosvásárhely és Szatmár. Minden városban bemutattuk az idei év programtervezetét és az adott várost érintő terveinket.

A találkozók legfontosabb programpontja az egyetemista mentorprogram bemutatása volt, melyet ez évtől a klaszter átvesz a székelyudvarhelyi U-Hub IT-s közösségétől. A program egy jól kidolgozott módszertan alapján működik, melyet az említett szervezők már több évadban ültettek gyakorlatba – nem kevés sikerrel. Idén a klaszter ezt a programot kiterjesztené minden olyan városra, ahol vannak klasztertagok. A versenyvizsgával bejutó egyetemisták intenzív képzése centralizáltan működik, szakmai gyakorlatra pedig “kirajzanak” majd azokhoz a cégekhez, akik részt vesznek a programban és helyet kínálnak számukra a szakmai gyakorlatra. A program túlmutat a hagyományos szakmai gyakorlaton, és számos hozzáadott értékkel bír, hisz az oktatók-egyetemisták-cégek kapcsolata nem csupán a szakmai gyakorlatra korlátozódik, hanem végigkíséri a fiatalokat az államvizsgáig és akár azon túl is, álláskínálattal.

Márciusban az egyetemisták számára tartunk bemutatókat, így március első hetében várjuk még az érdeklődő cégek jelentkezését!

Scroll to Top