Székelyföld és az IT

Székelyföld a Központ Régió részét képező Hargita, Kovászna és részben Maros megyék területéből álló kulturális-történelmi és turisztikai térség, melynek ma már egyértelmű gazdasági és politikai ambíciói is kivehetőek. A kb. 600-700 ezer főből álló térség lakosságának döntő többsége magyar anyanyelvű, erős magyarországi és nyugati kapcsolatokkal rendelkezik, de Bukarest és Kolozsvár irányában is organikus kulturális és politikai kapcsolati hálózatokat működtet. Mivel Székelyföld Erdély egyik legvonzóbb térsége természeti-ökológiai, kulturális és turisztikai szempontból, egyre több tehetséges fiatal választja ezt lakhelyül. Az utóbbi 10 évben jelentősen megnőtt a városokban és az őket körülvevő falvakban a hazatelepült vagy betelepült, műszaki, technológiai vagy más értelmiségi fiatal családosok aránya, akik high-tech ágazatokban dolgoznak vagy vállalkoznak, jellemzően exportra termelve. Székelyföld társadalmára ezért egyre inkább jellemző a társadalmi és földrajzi mobilitás, a technológiai modernizáció és a kulturális innovációk, projektorientált és dinamikus munkaszemlélet.

A régióban ma már feltehetően több, mint 100 számítástechnikával vagy távközléssel kapcsolatos tevékenységet művelő vállalat létezik, melyek ugyan többnyire kislétszámú cégek, de esetenként jelentős exportkapacitással és kiváló nemzetközi kapcsolati hálóval.

A tudásalapú társadalom fejlődését a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem két csíkszeredai kara (kilenc alapszak- és több mesterszakkal), a marosvásárhelyi Sapientia műszaki kara, a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, de a Babes-Bolyai Tudományegyetem kihelyezett tagozatai is jelentős mértékben támogatják.

Scroll to Top
Scroll to Top