Ținutul Secuiesc și IT-ul

Ţinutul Secuiesc este o zonă istorico-culturală şi turistică formată din teritoriul judeţelor Harghita, Covasna, şi în parte Mureş, care în zilele noastre are deja ambiţii economice şi politice clare, evidente. Populaţia de cca 600-700 de mii a zonei este în majoritate absolută vorbitoare de limbă maghiară, cu relaţii puternice în Ungaria şi în Occident, însă operează reţele culturale şi politice puternice şi faţă de Bucureşti, respectiv faţă de Cluj-Napoca. Din motiv că Ţinutul Secuiesc este una dintre cele mai atractive zone din Transilvania, din punct de vedere ecologic, cultural şi turistic, din ce în ce mai mulţi tineri talentaţi aleg să se stabilească aici. În ultimii 10 ani a crescut semnificativ numărul tinerilor intelectuali cu familie, care au pregătire tehnică, tehnologică, care s-au întors acasă, ori s-au mutat aici, şi lucrează în sectoarele high-tech ori dețin întreprinderi în acest sector, lucrând în mod specific pentru export. De aceea, societatea Ţinutului Secuiesc este din ce în ce mai mult caracterizată de mobilitate socială şi geografică, modernizare tehnologică şi inovaţie culturală, perspectiva muncii orientată pe proiecte şi dinamică.

În regiune există deja peste 100 de companii axate pe activități legate de tehnologie informațională sau telecomunicații, care, deși sunt în mare parte de dimensiuni mici, dispun de semnificative capacități de export și excelente rețele de contacte internaționale.

Dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere este susţinută de Universitatea Sapientia – prin cele două facultăţi din Miercurea Ciuc (nouă specializări universitare şi mai multe specializări de master), facultatea tehnică din Târgu Mureş a Universităţii Sapientia, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, precum şi extensiile universitare ale Universităţii Babeş-Bolyai.
Scroll to Top
Scroll to Top