Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Inovație

Eşti aici

A IV-a Conferință IT&C și de Inovație din Ținutul Secuiesc

Organizăm una dintre cele mai importante evenimente IT din regiune: cea de a IV-a Conferință IT&C și de Inovație din Ținutul Secuiesc. Locația va fi Danubius Health Spa Resort din Sovata, județul Mureș; între 13-14 Octombrie 2016. Principalele subiecte ale conferinței vor fi din domeniul IT&C, având ca public țintă profesioniști IT, manageri și antreprenori din regiune dar și din afară țării. Organizatorii evenimentului sunt: IT Plus Cluster, organizația umbrelă a companiilor IT&C din zona Ținutului Secuiesc, și Camera de Comerț și Industrie a Județului Covasna.

Obiectivul conferinței este construirea și menținerea de relații productive între diferitele entități, care sunt active pe piața regională și internațională, adică între companii din sectorul IT&C, liber profesioniști, traineri și consilii locale. În cadrul prelegerilor și ale workshop-urilor programate se va discuta despre cele mai noi trenduri din domeniul tehnologiei informației, se vor prezenta povești de succes din domeniu, respectiv modele inovatoare și cele mai bune idei de start-up din regiune. În același timp, evenimentul va oferi o posibilitate pentru companiile din domeniul IT dar și din alte sectoare să se întâlnească, și să se angajeze în relații de afaceri.

Extrase din programa conferinței:
#ȚinutSecuiescDigital – Comunitate virtuală bazată pe cunoaștere
#E-administrație – Cetățeni digitali într-o eră digitală
#EducațieHR - Cum să-ți antrenezi echipa
#ProgramulAccelerator – Siguranța ideilor inovatoare
#BusinessAngels – Cum să găsești investitori pentru startup-ul tău
#Bigdata&IoT - Există viață după inteligență de afaceri?
#Siguranță – Putem trece în cloud în siguranță?Dezvoltarea sectorului IT&C în Ținutul Secuiesc este pe drumul cel bun

În cadrul unor discuții la masa rotundă cu caracter constructiv și a unor prelegeri interesante, s-a formulat o serie de idei pentru promovarea regiunii, la Băile Bálványos, cu ocazia celei de-a treia ediții a Conferinței IT&C a Ținutului Secuiesc. Pe parcursul celor două zile ale evenimentului organizat între 24 și 25 septembrie, peste două sute cincizeci de participanți au contribuit prin prezența, cunoștințele, contactele lor la determinarea direcției de dezvoltare a sectorului IT&C din Ținutul Secuiesc. În acest an, organizatorii au grupat conferințele plenare și secționale în jurul a cinci tematici principale, unde s-au putut auzi prelegeri de valoare despre educația IT, promovarea și perspectivele de viitor ale culturii startup și a soluțiilor inovatoare, dezvoltarea întreprinderilor, strategiile de dezvoltare ale consiliilor locale, respectiv a instituțiilor de administrație publică, despre soluții IT&C și despre această profesie.

Prezența a fost puternică și la inovatoarele discuții la mese rotunde desfășurate în paralel, unde în medie de câte cincizeci de persoane interesate s-au implicat în diferitele dezbateri profesionale, în urma cărora s-au formulat propuneri și măsuri specifice.

Deschiderea oficială a conferinței de două zile a avut loc în sala mare de conferințe a hotelului Grand Hotel Bálványos, unde a fost exprimată necesitatea reuniunilor profesionale de acest fel, a dialogului dintre actorii din sfera economică, educațională, administrativă și civilă, activi în regiunea transilvăneană. Un lucru pozitiv este că s-a reușit integrarea domeniului IT&C în strategiile de dezvoltare din județele Harghita și Covasna pentru anii 2014-2020. În viitorul apropiat, în urma colaborării și muncii perseverente, Ținutul Secuiesc, sau în sens mai larg Transilvania, poate fi prezentă în Europa de Est ca o Silicon Valley a tehnologiei informației. Pentru acestea este importantă formarea profesională corespunzătoare și reatragerea talentelor care au părăsit regiunea, deoarece prin experiența noastră, respectiv prin cunoașterea noilor tehnologii inovatoare, calitatea proiectelor desfășurate în țară se poate îmbunătăți.

În continuarea primei zile, s-a pus accent pe e-guvernare e-sănătate, dezvoltarea întreprinderilor, educația și formarea profesională, precum și pe rolul femeilor în IT.

S-a spus, că datorită soluțiilor tehnice moderne din ziua de azi, se poate accelera gestiunea în sistemul de e-guvernare, se poate îmbunătăți și calitatea serviciilor medicale prin ținerea evidenței on-line a pacienților, crearea de baze de date cu fișe medicale în mai multe instituții medicale. Firmele informatice active în regiune pot oferi asistență profesională în crearea sistemelor administrative, medicale, agricole amintite mai sus.

În secțiunea de educație și muncă, liderii mai multor firme informatice, cadre universitare și studenți au căutat răspunsuri la oportunități de cooperare eficientă, punând întrebări, ca: cum să fie formați informaticienii viitorului, cum este posibilă implicarea în practică profesională pe lângă facultate.

În tematica dezvoltării întreprinderilor s-a discutat despre cele mai noi cereri de ofertă, și s-a explorat modul în care se poate crea baza financiară pentru un proiect mai amplu.

Ziua de joi s-a încheiat cu o discuție specială, unde mai multe femei active în domeniul IT și-au prezentat experiențele. Percepția comună este că în domeniul IT lucrează foarte puține femei, însă din discuție a reieșit, că în multe cazuri acestea ajută munca colegilor prin perspective utile, de la dezvoltarea de soluții software până la luarea deciziilor cu caracter strategic.

Cea de-a doua zi a început cu prezentarea punctelor esențiale ale strategiei de dezvoltare Digitális Magyarország (Ungaria Digitală), lucru urmat de prezentarea strategiilor de dezvoltare din județele Harghita și Covasna. În baza celor spuse, s-a formulat ideea Ținutului Secuiesc Digital, în lumina cărui lucru trebuie luate măsuri în vederea menținerii și dezvoltării continue a infrastructurii, administrației, abilităților, respectiv comunităților digitale. După aceea, în cadrul prelegerii axate pe fraza: informaticienii sunt noile staruri rock, accentul s-a pus pe formarea specialiștilor, fiind prezentate mai multe modele pentru a demonstra cum poate deveni cineva un informatician bine plătit.

Ca o inițiativă unică, a avut loc pentru prima oară experimentul elevator pitch în Ținutul Secuiesc, în cadrul căruia șaisprezece membri ai clusterului IT Plus au prezentat principalele caracteristici, produsele respectiv serviciile oferite de propriile lor întreprinderi. În prim- planul celei de-a doua părți a zilei de vineri s-au aflat discuțiile cu caracter tehnic, unde mai mulți dezvoltatori, programatori, manageri de proiect și studenți au prezentat publicului diferite instrumente și soluții IT&C. Este important de menționat faptul că în paralel cu prelegerile cu caracter tehnic a avut loc și discuția la masa rotundă intitulată Cultura Startup în ținutul Secuiesc, în urma căreia de curând s-a născut inițiativa înființării unui centru startup la Sfântu Gheorghe. Conform planurilor, în vederea implementării acestuia, consiliul local al orașului va oferi sprijin prin donații financiare și asigurarea unui imobil, iar cu sprijinul mai multor specialiști în startup-uri și centre de incubare din Ungaria, și Departamentul de IT al Camerei de Comerț și Industrie a Județului Covasna ar contribui la operarea centrului.

Autor: Palkó István-Zsolt (PR/Clusterul IT Plus)

A doua Conferință de IT&C și Inovare din Ținutul Secuiesc

Ne face deosebită plăcere să Vă anunțăm că în 28-29 noiembrie 2014, va avea loc a doua Conferință de IT&C și Inovare din Ținutul Secuiesc.

Obiectivul principal al conferinței este de a stabili o legătură mai puternică între societățile comerciale de informatică și de telecomunicare din regiune, pe de o parte, și cele mai importante instituții publice și de învățământ, pe de altă parte. O astfel de colaborare are o justificare simplă: se așteaptă efectele sinergice cum ar fi potențielul crescut de inoare, oportunități mai bune de accesare a unor piețe, dar și gradul de utilizare mai bună a forței de muncă din interiorul clusterului. Nu este un obiectiv secret, ca prin această conferință să atragem și să facem legătura mai ales între acele personaje din regiune și din afara regiunii care au voința și au posibilitatea de a acționa pentru ridicarea regiunii, pentru dezvoltarea acesteia pe plan economic și tehnologic.

Conferința va prezenta cele mai noi aplicații și rezultate tehnologice prin intermediul unor personaje importante din domeniu, din România și din Ungaria. Despre Ținutul Secuiesc niciodată nu tehnologia sau inovația ne vine în minte, dar credem că este timpul să dovedim că în regiune sunt prezente unele firme și un know-how semnificativ.

Faceți click aici dacă doriți să consultați programul conferinței!