Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dezvoltarea sectorului IT&C în Ținutul Secuiesc este pe drumul cel bun

Eşti aici

În cadrul unor discuții la masa rotundă cu caracter constructiv și a unor prelegeri interesante, s-a formulat o serie de idei pentru promovarea regiunii, la Băile Bálványos, cu ocazia celei de-a treia ediții a Conferinței IT&C a Ținutului Secuiesc. Pe parcursul celor două zile ale evenimentului organizat între 24 și 25 septembrie, peste două sute cincizeci de participanți au contribuit prin prezența, cunoștințele, contactele lor la determinarea direcției de dezvoltare a sectorului IT&C din Ținutul Secuiesc. În acest an, organizatorii au grupat conferințele plenare și secționale în jurul a cinci tematici principale, unde s-au putut auzi prelegeri de valoare despre educația IT, promovarea și perspectivele de viitor ale culturii startup și a soluțiilor inovatoare, dezvoltarea întreprinderilor, strategiile de dezvoltare ale consiliilor locale, respectiv a instituțiilor de administrație publică, despre soluții IT&C și despre această profesie.

Prezența a fost puternică și la inovatoarele discuții la mese rotunde desfășurate în paralel, unde în medie de câte cincizeci de persoane interesate s-au implicat în diferitele dezbateri profesionale, în urma cărora s-au formulat propuneri și măsuri specifice.

Deschiderea oficială a conferinței de două zile a avut loc în sala mare de conferințe a hotelului Grand Hotel Bálványos, unde a fost exprimată necesitatea reuniunilor profesionale de acest fel, a dialogului dintre actorii din sfera economică, educațională, administrativă și civilă, activi în regiunea transilvăneană. Un lucru pozitiv este că s-a reușit integrarea domeniului IT&C în strategiile de dezvoltare din județele Harghita și Covasna pentru anii 2014-2020. În viitorul apropiat, în urma colaborării și muncii perseverente, Ținutul Secuiesc, sau în sens mai larg Transilvania, poate fi prezentă în Europa de Est ca o Silicon Valley a tehnologiei informației. Pentru acestea este importantă formarea profesională corespunzătoare și reatragerea talentelor care au părăsit regiunea, deoarece prin experiența noastră, respectiv prin cunoașterea noilor tehnologii inovatoare, calitatea proiectelor desfășurate în țară se poate îmbunătăți.

În continuarea primei zile, s-a pus accent pe e-guvernare e-sănătate, dezvoltarea întreprinderilor, educația și formarea profesională, precum și pe rolul femeilor în IT.

S-a spus, că datorită soluțiilor tehnice moderne din ziua de azi, se poate accelera gestiunea în sistemul de e-guvernare, se poate îmbunătăți și calitatea serviciilor medicale prin ținerea evidenței on-line a pacienților, crearea de baze de date cu fișe medicale în mai multe instituții medicale. Firmele informatice active în regiune pot oferi asistență profesională în crearea sistemelor administrative, medicale, agricole amintite mai sus.

În secțiunea de educație și muncă, liderii mai multor firme informatice, cadre universitare și studenți au căutat răspunsuri la oportunități de cooperare eficientă, punând întrebări, ca: cum să fie formați informaticienii viitorului, cum este posibilă implicarea în practică profesională pe lângă facultate.

În tematica dezvoltării întreprinderilor s-a discutat despre cele mai noi cereri de ofertă, și s-a explorat modul în care se poate crea baza financiară pentru un proiect mai amplu.

Ziua de joi s-a încheiat cu o discuție specială, unde mai multe femei active în domeniul IT și-au prezentat experiențele. Percepția comună este că în domeniul IT lucrează foarte puține femei, însă din discuție a reieșit, că în multe cazuri acestea ajută munca colegilor prin perspective utile, de la dezvoltarea de soluții software până la luarea deciziilor cu caracter strategic.

Cea de-a doua zi a început cu prezentarea punctelor esențiale ale strategiei de dezvoltare Digitális Magyarország (Ungaria Digitală), lucru urmat de prezentarea strategiilor de dezvoltare din județele Harghita și Covasna. În baza celor spuse, s-a formulat ideea Ținutului Secuiesc Digital, în lumina cărui lucru trebuie luate măsuri în vederea menținerii și dezvoltării continue a infrastructurii, administrației, abilităților, respectiv comunităților digitale. După aceea, în cadrul prelegerii axate pe fraza: informaticienii sunt noile staruri rock, accentul s-a pus pe formarea specialiștilor, fiind prezentate mai multe modele pentru a demonstra cum poate deveni cineva un informatician bine plătit.

Ca o inițiativă unică, a avut loc pentru prima oară experimentul elevator pitch în Ținutul Secuiesc, în cadrul căruia șaisprezece membri ai clusterului IT Plus au prezentat principalele caracteristici, produsele respectiv serviciile oferite de propriile lor întreprinderi. În prim- planul celei de-a doua părți a zilei de vineri s-au aflat discuțiile cu caracter tehnic, unde mai mulți dezvoltatori, programatori, manageri de proiect și studenți au prezentat publicului diferite instrumente și soluții IT&C. Este important de menționat faptul că în paralel cu prelegerile cu caracter tehnic a avut loc și discuția la masa rotundă intitulată Cultura Startup în ținutul Secuiesc, în urma căreia de curând s-a născut inițiativa înființării unui centru startup la Sfântu Gheorghe. Conform planurilor, în vederea implementării acestuia, consiliul local al orașului va oferi sprijin prin donații financiare și asigurarea unui imobil, iar cu sprijinul mai multor specialiști în startup-uri și centre de incubare din Ungaria, și Departamentul de IT al Camerei de Comerț și Industrie a Județului Covasna ar contribui la operarea centrului.

Autor: Palkó István-Zsolt (PR/Clusterul IT Plus)

Galerie

Mai multe știri