Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Consiliul Județean Harghita

Eşti aici

Consiliul Județean Harghita

530140 Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5, jud. Harghita, România

Telefon: +40 266 207700

Email: info@hargitamegye.ro

Web: www.hargitamegye.ro

Prezentarea instituției


Consiliul Județean Harghita este autoritatea administrativă la nivel județean, al cărei organ decizional se compune din 30 de membri și din președintele consiliului județean, ales prin vot direct de către electorat. Consiliul județean desemnează doi vicepreședinți din rândul propriilor membri.
Printre responsabilitățile Consiliului Județean și a instituțiilor subordonate acestuia se numără următoarele:
  • îndeplinirea sarcinilor legate de infrastructura județeană, transportul public și achizițiile publice, conservarea patrimoniului cultural și arhitectural, consultanță în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului și emiterea autorizațiilor;
  • investiții și dezvoltare economică, precum și gestionarea proiectelor internaționale, europene și structurale;
  • dezvoltarea și implementarea de programe la nivel de județ în diferite domenii: cultură, tineret, religie, educație, societatea civilă, protecție socială și protecția copilului, sănătate, agricultură, turism, energie din surse regenerabile, servicii de salvare în zone montane și în peșteri , dezvoltarea zonelor montane, bibliotecă, arte și evidența persoanelor;
  • organizarea evenimentelor de importanță județeană și protocol, contact cu mass-media, managementul personalului, relații internaționale și coordonarea autorităților administrative locale.