Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Universitatea Sapientia Facultatea de Științe Economice și Umaniste

Eşti aici

Universitatea Sapientia Facultatea de Științe Economice și Umaniste

Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 1., 530104

Telefon: +40 266 314657

Email: ghkar@sapientia.siculorum.ro

Web: http://ghtk.csik.sapientia.ro

Prezentarea instituției


Universitatea Sapientia este o universitate a maghiarilor din România unică în Europa, care are ca scop cultivarea educației și vieții științifice a comunității etnice la standarde profesionale recunoscute. Suntem responsabili pentru cunoștințele transmise studenților, pentru viitorul cadrelor didactice și angajaților noștri, pentru calitatea cercetărilor efectuate de noi și pentru transparența funcționării noastre.

Scopul formării economice din cadrul Facultății de Științe Economice și Umaniste constă în formarea în limba maghiară a unor economiști bine pregătiți, competitivi chiar și pe piața internațională, capabili de a construi și a gestiona economia. Formare în domeniul economiei oferită de facultate se axează pe domenii care creează o bază stabilă pentru posibilitatea dezvoltării și succesului profesional nu numai pe piața forței de muncă regionale și naționale, ci și pe plan internațional. Pe lângă transmiterea cunoștințelor de specialitate se pune un accent deosebit și pe dezvoltarea abilităților și competențelor, deoarece succesul pe plan profesional al absolvenților depinde de acestea. În acest scop se desfășoară formare amplă în domeniul managementului, dezvoltarea abilităților de comunicare, respectiv crearea și dezvoltarea unei perspective analitice interdisciplinare.
Cadrele didactice din cadrul facultății consideră că este extrem de importantă educația orientată spre latura practică, precum și ca studenții și sfera afacerilor (viitorii angajatori) să se întâlnească deja din timpul anilor de studii. Facultatea noastră oferă posibilitatea continuării studiilor și în domeniul științelor umaniste, atât prin programe de studii de licență, cât și de master.

Programe de studii de licență:
  • Economie agroalimentară
  • Economie generală
  • Contabilitate și informatică de gestiune
  • Marketing
  • Informatică economică

Studii de masterat:
  • Organizare și management