Activitatea noastră

În definiția lui Michael Porter, profesor al Harvard Business School, un cluster este „o concentrare geografică de firme, furnizori de specialitate, furnizori de servicii, firme din industrii înrudite şi instituții conexe (universități, structuri de stat, agenții, uniuni profesionale, asociații comerciale) cooperante, conectate de similarități și caracteristici complementare într-o anumită temă/ într-un anumit domeniu”.

În conformitate cu legislația în vigoare în România, Clusterul IT Plus – ca și restul clusterelor din România – nu are personalitate juridică. Clusterul se bazează pe următorii trei piloni de bază: întreprinderile, instituțiile educaționale și consiliile locale. Pe baza acestor piloni, Asociația IT PLUS din Sfântu Gheorghe joacă un rol executiv, asigurând managementul Clusterului IT Plus.

Adunarea generală a Clusterului IT Plus decide prin vot cu majoritate simplă cu privire la conducerea, organizarea și funcționarea clusterului, drepturile, respectiv obligațiile membrilor, aprobarea strategiei clusterului, precum și privind toate chestiunile de natură strategică. În cazul chestiunilor operative, măsurile, demersurile necesare sunt determinate de consiliul director al clusterului, iar după luarea hotărârii se însărcinează directorul executiv cu efectuarea sarcinilor. O unitate importantă a organizației este biroul clusterului, responsabil pentru îndeplinirea sarcinilor administrative și operaționale generale legate de gestionarea clusterului, facilitarea integrării noilor membri, marketing, PR, supravegherea sarcinilor legate de vânzări, organizarea de evenimente. Biroul asistă desfășurarea proceselor organizaționale și de coordonare, toate acestea prin implicarea membrilor, participarea în anumite sarcini, activități fiind posibilă pe bază de înregistrare voluntară.

Obiectivul nostru este, ca această organizație să fie democratică și deschisă, unde toți membri să poată comunica deschis, ca participanți activi, cu șanse egale în inițierea de proiecte, putând găsi buni parteneri profesionali, într-un mediu eficient de dezvoltare și colaborare.

  • Bihari Béla – președinte
  • Rácz Attila – alelnök (külkapcsolatok)
  • Simon Károly – alelnök (oktatás, továbbképzés)
  • Kozma István – alelnök (kommunikáció, humánerőforrás képzés)
  • Balázs Endre – alelnök (vállalkozásfejlesztés)

Una dintre unitățile operaționale importante ale clusterului este biroul cluster, care este responsabil cu îndeplinirea sarcinilor generale operaționale și administrative legate de managementul clusterului, facilitarea integrării de noi membri, supravegherea sarcinilor de marketing, PR, vânzări și management de evenimente, cartografierea licitațiilor și a procedurilor de achiziții publice. Biroul ajută la desfășurarea proceselor de coordonare și organizare, toate cu implicarea membrilor: participarea la fiecare sarcină și muncă se bazează pe o cerere voluntară. Biroul cluster este găzduit în prezent de Camera de Comerț și Industrie din Sepsiszentgyörgy, condusă de Mária Imola Kiss ( csoka.imola@itpluscluster.ro ).

Scopul nostru este ca această organizație să fie democratică și deschisă, în care toți membrii să poată comunica deschis, ca actori activi, să inițieze proiecte pe picior de egalitate, să găsească parteneri profesioniști buni, într-un mediu eficient de dezvoltare și cooperare.

În atenția dumneavoastră

Scroll to Top
Scroll to Top