Működésünk

Michael Porter a Harvard Business School professzorának megfogalmazásában a klaszter “kölcsönösen együttműködő cégek, szakosodott beszállítók, szolgáltatók, kapcsolódó iparágak cégeinek és velük kapcsolatban álló intézmények (egyetemek, állami szervezetek, ügynökségek, szakmai egyesületek, kereskedelmi szövetségek) földrajzi koncentrációja, melyeket egy adott témában/területen hasonlóságaik és egymást kiegészítő jellemzőik kapcsolnak össze”.

A Romániában érvényben lévő törvénykezés alapján az IT Plus Klaszter is, akárcsak a többi klaszter nem egy jogi személyiség. A klaszter három fő alappillére épül, amelyek: a vállalkozások, az oktatási intézmények és önkormányzatok. Ezen pillérekre támaszkodva ügyvezetői szerepet tölt be az IT Plus Egyesület és biztosítja az IT Plus Klaszter menedzsmentjét.

Az IT Plus Klaszter taggyűlése egyszerű többségi szavazással dönt a klaszter vezetőségéről, szervezeti és működési rendjéről, a tagok jogairól, illetve kötelezettségeiről, a klaszterstratégiának az elfogadásáról, valamint minden stratégiai szintű kérdésről. Operatív kérdésekben a klaszter vezetőségi tanácsa határozza meg a szükséges lépéseket és tennivalókat, majd a döntést követően a feladatok kivitelezésével az ügyvezető igazgatót bízza meg.

A klaszter vezetőségi tanácsa egy öt fős testületből áll, elnök és négy alelnök, mindegyik alelnök bizonyos tevékenységi körökért , fejlesztési pillérekért lévén felelős:

  • Bihari Béla – elnök
  • Rácz Attila – alelnök (külkapcsolatok)
  • Simon Károly – alelnök (oktatás, továbbképzés)
  • Kozma István – alelnök (kommunikáció, humánerőforrás képzés)
  • Balázs Endre – alelnök (vállalkozásfejlesztés)

A klaszter egyik fontos működési egysége a klaszteriroda, melynek feladatkörébe tartozik a klaszter menedzsmentjével kapcsolatos általános operatív és adminisztratív feladatok elvégzése, az új tagok integrálódásának segítése, marketing, PR, eladási, rendezvényszervezési feladatok felügyelete, pályázatok és közbeszerzési eljárások feltérképezése. Az iroda segít lebonyolítani az egyeztetési és szervezési folyamatokat, mindezt a tagok bevonásával: a részvétel az egyes feladatokban, munkákban önkéntes jelentkezési alapon működik. A klaszterirodának jelenleg a sepsiszentgyörgyi Kereskedelmi és Iparkamara ad otthont, irodavezető Kiss Mária Imola (csoka.imola@itpluscluster.ro).

Célunk, hogy e szervezet demokratikus és nyitott legyen, amelyben minden tag nyíltan kommunikálhat, aktív szereplőként, egyenrangúan kezdeményezhet projekteket, jó szakmai partnerekre találhat, egy hatékony fejlődési és együttműködési környezetben.

Ajánljuk figyelmedbe

Scroll to Top