Működésünk

Michael Porter a Harvard Business School professzorának megfogalmazásában a klaszter „kölcsönösen együttműködő cégek, szakosodott beszállítók, szolgáltatók, kapcsolódó iparágak cégeinek és velük kapcsolatban álló intézmények (egyetemek, állami szervezetek, ügynökségek, szakmai egyesületek, kereskedelmi szövetségek) földrajzi koncentrációja, melyeket egy adott témában/területen hasonlóságaik és egymást kiegészítő jellemzőik kapcsolnak össze”.

A Romániában érvényben lévő törvénykezés alapján az IT Plus Klaszter is, akárcsak a többi klaszter nem egy jogi személyiség. A klaszter három fő alappillére épül, amelyek: a vállalkozások, az oktatási intézmények és önkormányzatok. Ezen pillérekre támaszkodva ügyvezetői szerepet tölt be az IT Plus Egyesület és biztosítja az IT Plus Klaszter menedzsmentjét.

Az IT Plus Klaszter taggyűlése egyszerű többségi szavazással dönt a klaszter vezetőségéről, szervezeti és működési rendjéről, a tagok jogairól, illetve kötelezettségeiről, a klaszterstratégiának az elfogadásáról, valamint minden stratégiai szintű kérdésről. Operatív kérdésekben a klaszter vezetőségi tanácsa határozza meg a szükséges lépéseket és tennivalókat, majd a döntést követően a feladatok kivitelezésével az ügyvezető igazgatót bízza meg.

A klaszter vezetőségi tanácsa egy öt fős testületből áll, elnök és négy alelnök:

  • Simon Károly – elnök
  • Rácz Attila – alelnök (külkapcsolatok)
  • Bihari Béla – alelnök (Sepsiszentgyörgy)
  • Kozma István – alelnök (Csíkszereda)
  • Bálint Ákos – alelnök (Marosvásárhely)

A klaszter ügyvitelét az elnök és egy 3 fős operatív csapat végzi, élén Derzsi László ügyvezető igazgatóval. Az operatív csapat feladatkörébe tartozik a klaszter menedzsmentjével kapcsolatos általános adminisztratív feladatok elvégzése, az új tagok integrálódásának segítése, marketing, PR, eladási, rendezvényszervezési feladatok felügyelete, pályázatok és közbeszerzési eljárások feltérképezése. Az iroda segít lebonyolítani az egyeztetési és szervezési folyamatokat, mindezt a tagok bevonásával.

Célunk, hogy e szervezet demokratikus és nyitott legyen, amelyben minden tag nyíltan kommunikálhat, aktív szereplőként, egyenrangúan kezdeményezhet projekteket, jó szakmai partnerekre találhat, egy hatékony fejlődési és együttműködési környezetben.

Ajánljuk figyelmedbe

Scroll to Top
Scroll to Top