Missziónk

Hiszünk az innováció értékteremtő erejében, ami életünk szerves részét képezi. Vállalkozásainkban, oktatási intézményeinkben, közintézményeinkben, illetve a külföldi és belföldi partnerkapcsolataink által folyamatosan keressük a lehetőségeket. A begyűjtött információkat szervezett formában egymással és környezetünkkel megosztva cselekedünk a régiónk felemelkedéséért.

A klaszter története

A számítástechnika, a telekommunikáció és az információtechnológia robbanásszerű fejlődése és elterjedése világméretű, társadalmi változások kialakulásához vezetett, egyfajta digitális forradalomhoz. A globális piacon Románia népszerű és megbízható partnerként van jelen az IT&C termékek és szolgáltatások fejlesztése és kivitelezése terén.

Az utóbbi években, a központi régióban, Székelyföldön is ugrásszerűen megnőtt az IT&C iparág jelentősége. Ahhoz, hogy a helyi IT vállalkozások és szakemberek hatékonyan fel tudjanak zárkózni a nemzetközi, illetve a lokális piac kihívásaihoz, valamint magas színvonalú és versenyképes szolgáltatásokat kínálhassanak, erősíteni kell a szakterületen belüli szereplők közti kommunikációt, az együttműködést úgy technikai eszközök és módszerek, mint humántőke és tudásbázis szempontjából.

Ezen kihívásokra válaszolva 2013-ban 14 informatikai vállalkozás, Hargita Megye Tanácsa, Csíkszereda Polgármesteri Hivatala, a Sapientia EMTE Gazdasági és Humántudományok kara, a Márton Áron Gimnázium, valamint a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség társulásával megalakult Csíkszeredában az IT PLUS Klaszter, és amely már a kezdetektő fogva egy régió szintű, meghatározó szakmai szervezetté kivánt nőni.

A klaszter, megalapítása óta folyamatosan bővül, a 14 alapító tagszámról indulva, jelenleg 40-re nőtt a klaszterben tömörült vállalkozások létszáma és amelyek többnyire Hargita, Kovászna, Maros, Brassó, Kolozs és Sztamár megyékből csatlakoztak. A létrejött szervezet működését és menedzsmentjét 2013-2015 között a Csíki Vállalkozók Egyesülete látta el, 2016 óta pedig az IT PLUS Egyesület látja el.

A helyi és nemzetközi piacra egyaránt fókuszálva, klaszterként az IT&C szakterületén belül együttes erővel kívánunk egyedi és hosszú távon fenntartható versenyképes termékeket és szolgáltatások kifejleszteni és nyújtani különböző ágazatoknak, mint egészségügy, oktatás, szállítás, kereskedelem, mezőgazdaság, közszféra. A tagjaink kiváló szakmai tudással, erős kapcsolati hálóval és számos nyugati ügyfélnek végzett sikeres referenciamunkával rendelkeznek. A vállalkozások négy fő tevékenység köré szerveződnek, egyedi szoftvertermékek fejlesztése és támogatása, IT tanácsadás, hardver termékek és távközlési megoldások szállítása és karbantartása.

Az egyik legfontosabb eddigi eredményünkként könyvelhető el egy 200.000 euró értékű EU-s pályázat megnyerése, amelynek köszönhetően jelentős klaszterfejlesztési tevékenységeket tudunk lebonyolítani, mint közös fejlesztési stratégiának a kidolgozását és alkalmazását, összetett PR & marketing tevékenységeket, belföldi és nemzetközi kiállításokon való részvételt, technikai és vezetői képzések megszervezését.

A közös erőfeszítéseink és tevékenységeink hosszú távú hozadéka egy erős szakmai szervezet létrejöttére és fenntartására irányulnak, egy olyan megbízható szereplő, amely részt vesz a magán-, illetve közszféra innovációs fejlesztésében, támogatja a térségben történő kutatási és fejlesztési programok lebonyolítását, hozzájárul az IT szakemberek képzési folyamatához tanfolyamok indításával és oktatási központok támogatása által, munkahelyek létrehozásához és nem utolsó sorban magas életszínvonal és életminőség eléréséhez.

Célok és értékek

  • A régióban működő és egyben az IT Plus Klaszter kötelékébe tartozó vállalkozások versenyképességének a növelése.
  • Új munkahelyek létrehozása, közvetve és közvetlenül is hozzájárulva a régió polgárainak életminőségének emeléséhez.
  • Székelyföldről, Erdélyből származó IT szakemberek hazavonzása, az értékes szakemberek itthon tartása, ahol kamatoztathatják a szakmai tudást, a kreativitást, az innovatív szemléletmódot.
  • Magas színvonalú IT szakoktatási támogatása, a meglévő humánerőforrás folyamatos képzése.
  • IT&C területen történő kutatás, fejlesztés és innováció ösztönzése.
  • A régió IT&C infrastruktúrájának fejlesztése.
  • Segítségnyújtás erdélyi, székelyföldi önkormányzatok IT&C stratégiájának az alakításában.
  • IT&C szektorban érdekelt Start-up-ok támogatása.

Ajánljuk figyelmedbe

Scroll to Top
Scroll to Top