Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Jelenlegi hely

Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

530110 Csíkszereda, Vár tér 1. Szám, Hargita megye, Románia

Telefon: +40 266 315 120

Email: varoshaza@szereda.ro

Web: www.szereda.ro

Az intézmény bemutatása


1876 után, a vármegyei rendszer kialakulásával Csíkszereda lett Csík vármegye központja, és 1886-ra elkészült a vármegyeháza, amelyben 1980-tól a mai Városháza, vagyis Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el közigazgatási és önkormányzati szerepkörét.
Csíkszereda Önkormányzatát a döntéshozó 19 tagú önkormányzati testület, valamint a döntéseket végrehajtó és kivitelező polgármesteri hivatal alkotja. A város polgármestere 2004-től Ráduly Róbert Kálmán, alpolgármesterek: Antal Attila és Szőke Domokos.
A polgármesteri hivatal feladatkörei magukban foglalják a többek között a város- és területrendezést, a városi infrastruktúra és beruházások fejlesztését, a szociális és egészségügyi ellátórendszert, szociális és közművelődési intézmények fenntartását, kulturális programok szervezését, a helyi gazdaságfejlesztést, a közműveket, turizmust, valamint a természet- és környezetvédelmet.
Ahhoz azonban, hogy mindezen tevékenységi köröket be tudja tölteni, szükséges, hogy alárendelt intézményeivel, közszolgáltató cégeivel jó együttműködést, továbbá a városban működő civil szervezetekkel szoros szakmai kapcsolatot tartson fenn, hiszen a lakosság érdekeinek szolgálata csakis sokoldalúan egyeztetett és együttműködésben megvalósítva lehetséges.