Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Felhasználói feltételek

Jelenlegi hely

Általánosságok

A jelen szerződés, az itpluscluster.ro honlap és az általa nyújtott szolgáltatások Felhasználói feltételei (továbbiakban Szerződés) leszögezi, hogy melyek azok a feltételek és szabályok amelyek tiszteletben tartásával látogathatja, vagy elérheti bárki az itpluscluster.ro internetes oldalt (továbbiakban Honlap) vagy használhatja bármi módon a Honlap-ot. A Szerződés a Honlap  Tulajdonosa és Működtetője (továbbiakban  IT Plus Cluster) között és bármely olyan személy között, aki meglátogatja a Honlap-ot, vagy használni szeretné és / vagy használja a honlap által nyújtott Szolgáltatásokat.

A Látogató aki megnyitja és böngészik Honlapon, ezzel együtt elfogadja a jelen Felhasználói feltételeket és ezzel együtt azt is kinyílvánítja, hogy teljes mértékben saját felelősségére használja a Honlapot, a Honlap által nyújtott információkat és Szolgáltatásokat. A Honlap az IT Plus Cluster honlapja, tulajdonosa és műküdtetője az IT Plus Cluster és azokról a vállalkozásokról tartalmaz információkat, amelyek az IT Plus Cluster tagjai és a következő tevékenységek köré szerveződnek: egyedi szoftvertermékek fejlesztése és támogatása, IT tanácsadás, hardver termékek és távközlési megoldások szállítása és karbantartása. A honlap célja egy adatbázis létrehozása és működtetése a fenti kompetenciákkal rendelkező vállalkozások lajstromozására.

A jelen Szerződés definiciója alapján Látogatónak számít bárki, aki látogatja, megnyitja, böngészik a Honlapon, beleeértve, de nem korlátozódva az IT Plus Cluster Tagokra, akik a Honlap adatbázisában szerepelnek, információkat, adatokat közölnek a Holnapon és bármi módon használják az itt található információkat, illetve a Honlap teljes vegy részleges tartalmát.

A vállalkozásokra vonatkozó információkat a tagok, vagyis a vállalkozások tulajdonosai osztják meg saját felelősségükre a honlapon, így az IT Plus Clustert ebben a tekintetben nem terheli semmiféle felelősség. A Látogató a megosztott információkat saját felelősségére használhatja. Az IT Plus Cluster mindent megtesz az információk valóságtartalma leellenőrzéséért, ennek ellenére nem vonható felelősségre semmikor, semmiféle módon az itt közzétett információk pontosságáért, korrektségéért, illetve ezek bármilyen gazdasági, pénzügyi következményéért.

Ennek a Szerződésnek, vagy bármely előírásának el nem fogadása magával vonja a Látogató azon kötelezettségét, hogy azonnal hagyja el a Honlap-ot és azonnal abbahagyja a Szolgáltatások használatát. A Honlap-ra való belépés és / vagy regisztráció és / vagy a Szolgáltatás használata azt jelenti, hogy a Látogató teljes mértékben egyet ért és elfogadta a jelen Szerződést, vagyis a Felhasználói feltételeket, ennek bármely előírását, beleértve az utólagos módosításokat is, amelyeket az IT Plus Cluster bármikor eszközölhet, bármilyen korlátozás nélkül, és anélkül, hogy szükség lenne bármely formaság teljesítésére ezzel kapcsolatban.

A szerzői jogokról

A jelen Honlap tartalma, a grafikai elemek, a Szolgáltatások, beleértve minden egyes elemet, de nem korlátozódva ezekre, a szöveges tartalom, a jelen és jövőbeli technikai forrásai és megoldásai a Honlap, illetve a Szolgáltatások működésének technikai forrásai és megoldásai az IT Plus Cluster kizárólagos tulajdonát képezik, azokon a kinyílvánított eseteken kívül, amikor a tartalom más tulajdonát képezi, vagy amikor a tartalmat bármi módon a Látogató/Tag küldte be vagy tette elérhetővé a Honlap-on keresztül.

Azokban az esetekben, amikor a Tagok tesznek közzé bármilyen információt, tartalmat, fényképet, grafikát a Honlapon a megjelentetés által beleegyeznek, hogy ingyen lemondanak a megjelentetett bármely tartalom, anyag összes kapcsolodó szerzői jogáról térre és időre való tekintet nélkül az IT Plus Cluster javára.

A Honlap tartalma, és annak bármely eleme, bárhol is legyen elhelyezve a honlapon csak személyes célokra használható. Bármely tartalom felhasználás harmadik személy által, más mint személyes célokra, kizárólag csak az IT Plus Cluster előzetes írásos beleegyezése alapján történhet. Ezért tilos a Honlap tartalmának vagy bármely részének lemásolása, átvevése, újraképezése, kiadása, közvetítése, értékesítése, részleges vagy teljes megosztása, vagy módosított tartalmának megosztása, más, mint személyes célra.

Az adatbázisról

Az IT Plus Cluster tagok listája, illetve a cégekről szóló információk a honlapon tulajdonképpen egy adatbázis, amely a szerzői jogi törvény, 8/1996-os Törvény hatálya alá tartozik, és az IT Plus Cluster kizárólagos tulajdonát képezi. Az adatbázist, vagy annak bármely részleges, teljes tartalmát megosztani, sokszorosítani, bármilyen más, mint személyes célra felhasználni, továbbadni, eladni, bármilyen módon értékesíteni szigorúan tilos az IT Plus Cluster előzetes írásos beleegyezése nélkül.

Az adatbázis rendezési elve, amely köré a céginformációk csoportosulnak, a Software / Hardware működési kategóriák, illetve a Kompetenciák, amelyekkel az IT Plus Cluster tagjai, a vállalkozások rendelkeznek.

Az adatbázis keretében a cégek saját felelősségükre osztják meg saját azonosítási adataikat és információt a saját működésükkel kapcsolatosan, a Látogatók, pedig kizárólag saját felelősségükre használják ezeket. Következésképpen az IT Plus Cluster nem vonható felelősségre semmilyen módon és semmilyen mértékben sem a Honlap tartalmára és a Honlapon található információkra vonatkozóan, beleértve a szöveget, képeket, adatokat, adatbázisokat, applikációkat, szolgáltatásokat, és minden más tevékenységet, amely a Honlapra, szolgáltatásokra vonatkozik, illetve ezekkel bármelyikével kapcsolatos, vagy ezek bármelyikének jogi következményeivel kapcsolatos, vagy azokra vonatkozik. A Látogató tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a Honlap rendelkezésre bocsátását más objektív tényezők is befolyásolhatják, amelyekért az IT Plus Cluster szintén semmiféle módon és semmilyen mértékben nem vonható felelősségre.

Az adatbázisban található cégek megoszthanak linkeket, amelyekre rákkattintva  saját honlapjaikra viszik át a Látogatót. Az IT Plus Clusternek nem áll módjában folyamatosan ellenőrízni ezeket a honlapokat, bár mindent megtesz a közölt információk hitelességéért és korrektségéért, így az IT Plus Cluster nem kínál semmiféle garanciát és nem vonható felelősségre semmilyen módon és semmilyen mértékben a belinkelt honlapokon található információkra vonatkozóan, beleértve a szöveget, képeket, adatokat, adatbázisokat, applikációkat, szolgáltatásokat, és minden más tevékenységet, amely ezekkel bármelyikével kapcsolatos, vagy ezek bármelyikének jogi következményeivel kapcsolatos, vagy azokra vonatkozik.

Az IT Plus Cluster nem kínál semmiféle garanciát és nem vonható felelősségre semmiféle módon és semmilyen mértékben a Honlap, szolgáltatások, a Honlapon található tagság adatbázis  bármely részének, elemének, moduljának használatából adódó kár esetén, vagy éppen ezek használatának lehetetlensége miatt, ennek bármely okától függetlenül, sem pedig a Honlap tartalmának, adatbázis, céges információk téves értelmezése miatt.

Bármely Látogatónak tilos a honlap használata közben spyware-t, vírust, vagy bármilyen programot, software-t használni, attól függetlenül, hogy azok használata törvénybe ütközik vagy sem.

Az IT Plus Clusternek jogában áll azonnal megtiltani annak a Látogatónak a Honlapra való belépését, illetve azonnal törölni a bárki által közzétett bármely anyagot, linket, céginformációt, információt, képet, hanganyagot, képanyagot, videot, aki bármely vírust, spywaret, vagy bármilyen más programot, software-t használ az IT Plus Cluster honlapja használatakor.

Ugyanakkor az IT Plus Cluster nem vállal felelősséget a bármely Látogató, vagy harmadik fél által használt vírus, spyware, software, program használata miatt direkt vagy indirekt módon a többi Látogatónak, illetve az IT Plus Cluster tagoknak  okozott kárért, semmilyen módon és mértékben, bár az IT Plus Cluster megpróbálja kiszűrni és megakadályozni az ilyen eseteket.

Az IT Plus Clusternek  jogában áll törölni azokat a cégre vonatkozó információkat, amelyek hamisnak, pontatlannak, helytelennek minősülnek az IT Plus Cluster megállapítása szerint a cégtulajdonos bármiféle előzetes értesítése nélkül, illetve jogában áll ilyen esetben törölni a honlapról az összes információt, anyagot, amely az illető céggel kapcsolatos vagy arra vonatkozik a cégvezető bármilyen előzetes informálása nélkül.

Az IT Plus Clusternek jogában áll mindenkor módosítani a vállalkozásokra vonatkozó csoportosítási kategóriákat, illetve bőviteni / szűkíteni / módosítani a kompetenciák menüpontot a Tagok bármiféle előzetes tájékoztatása nélkül. Az IT Plus Clusternek jogában áll mindenkor módosítani a vállalkozások besorolásán a Kompetenciák menüponton belül, átcsoportosítani azokat, amennyiben módosítani kívánja a csoportosítási módót, kategóriát, alkategóriát, csoportot, alcsoportot stb., a Tagok előzetes értesítése, vagy beleegyezése nélkül.

Az IT Plus Cluster bármikor, saját felelősségére szabadon használhatja az általa összeállított cégadatbázist.

A felelősség korlátozása

Az IT Plus Cluster nem vállal semmilyen felelősséget és egyáltalán nem vállal garanciát sem kinyilvánított, sem pedig implicit módon a Honlap tartalmáért, illetve használatáért. Az IT Plus Cluster minden megtesz a Honlapba vetett bizalom növeléséért hibátlan működéséért. A  Honlap használata során felmerülő esetleges tartalmi, technikai hibákért az IT Plus Cluster nem vállal semmiféle felelősséget.

A Látogató tudomásul veszi és elfogadja, hogy az IT Plus Cluster nem vonható felelősségre semmilyen módon és mértékben a Honlap esetleges leállása, megszakadása, funkcionális meghibásodása, működési nehézsége, vagy működése hibája miatt, valamint bármely olyan helyzetben, amikor nem pontosan és bíróság előtt bizonyított, hogy a technikai problémák vagy hibák oka közvetlen és kizárólagos módon az IT Plus Cluster súlyos vétsége.

 Látogató kinyilvánítja, hogy egyetért azzal, hogy az IT Plus Cluster nem vonható felelősségre semmilyen módon és mértékben közvetlen vagy közvetett károkért, beleértve, de nem korlátozódva jövedelem kiesésre, gazdásági csődre vagy más pénzügyi károkra, amelyeket a Honlap vagy az adatbázis használata okoz, vagy bármely tényezőért, amely a Honlap tartalmának használatából és annak bármely jogi következményeiből eredeztethető.

A Látogató tudomásul veszi és elfogadja, hogy az IT Plus Cluster nem vonható felelősségre semmilyen módon és mértékben a Honlapon közzétett, vagy Honlapra belinkelt reklám üzenetekért és anyagokért, valamint azokért a javakért és szolgáltatásokért, amelyeket a reklám anyagok készítő kínálnak a reklámok által.

A Látogató tudomásul veszi és elfogadja, hogy az IT Plus Cluster nem vonható felelősségre semmilyen módon és mértékben azoknak a honlapoknak a tartalmáért, szolgáltatásaiért, termékeiért, amelyekre a Honlapon található linkek mutatnak, beleértve, de nem korlátozódva a tagok, látogatók honlapjaira is.  A vis maior esetekben az IT Plus Cluster  annak működtetői, alkalmazottai, igazgatói, alegységei, fiókjai, kirendeltségei, képviselői stb. teljes  mértékben mentesülnek a felelősség alól. A vis maior esetek vonatkoznak, de nem korlátozódnak az IT Plus Cluster felszerelésének meghibásodására, az IT Plus Cluster  szerverének technikai problémáira és meghibásodására, internet csatlakozás hiányára, informatikai vírusokra, telefonkapcsolat hiányára, informatikai támadásokra, és bármely rosszindulatú külső informatikai beavatkozásra, a Honlap rendszereibe való engedély nélküli behatolásra, operációs hibákra, sztrájkra, áramszolgáltatás szünetelésére stb.

A Látogatók egyet értenek azzal, hogy megvédik és teljes mértékben kártalanítják az It Plus Clustert , alkalmazottait, vezetőségi tagjait, alegységeit, fiókjait, kirendeltségeit, képviselőit bármely kérés, követelés, cselekvés, esemény, veszteség, büntetés, kár, költség (beleértve de nem korlátozva az ügyvédi munkadíjakra, a szakértők, tanácsadók, végrehajtók munkadíjaira, bírósági , közjegyzői, végrehajtói illetékekre), perek, döntések, ítéletek, kiegészítésekkel, vagy bármely más kötelezettségekkel szemben amelyek kapcsolatban állnak vagy eredményei a Látogató tevékenységével a Honlapon, vagy a Honlap használatával.

Személyi adatok védelme

Az IT Plus Cluster a Látogatóktól nem kér személyes adatokat sem a honlap megtekintéséhez, sem pedig regisztációhoz. A Honlap nem közli,  nem tartalmazza és nem tárolja a Látogatók személyes adatait. A Honlap az IT Plus Cluster cégek adatait közli és tárolja.

A fentiektől eltekintve, minden olyan esetben, amikor az IT Plus Cluster személyi adatokat kér/ kérhet, a megadott személyi adatokat kizárólag csak biztonságos körülmények között tárolja és használja az itt megjelölt célokra, 95/46/CE Európai Uniós direktívát gyakorlatba ültető 679/2016 számú szabályzat előírásainak megfelelően.

Az IT Plus Cluster a megadott személyi adatokat elektronikai kommunikációs szolgáltatásokra használja. A személyi adatait közlő személynek jogában áll kifejezni egyet nem értését a fentiekkel, aki nem ért egyet és nem adja a fentiekhez beleegyezését az a következő e-mail címre írhat ez ügyben: info@itpluscluster.ro.

Bárkinek, aki az IT Plus Cluster kérésére személyes adatokat ad meg a Honlap használatához, a 677/2001-es Törvény szerint jogában áll elérni a saját adatait, beavatkozni a saját adataiba, illetve, hogy ne lehessen alávetni egyéni döntéseknek, és jogában áll a bírósághoz fordulni.

A Látogatónak  jogában áll ellenállni az őt illető személyi adatok felhasználásának, és kérheti a személyi adatainak törlését a Honlapról.

A fenti jogok gyakorlásához kérjük, a küldje írásbeli kérését a következő címre: Petőfi utca 8 szám, Csíkszereda, Hargita megye, Románia


Sütik használata

Az IT Plus Cluster honlapja sütiket használ.

A továbbiakban bemutatott információk célja bemutatni a részleteket a sütik elhelyezéséről, használatáról. Az IT Plus Cluster honlapja harmadik fél sütijeit használja a teljesebb, minőségibb felhasználói élmény nyújtása érdekében.

A sütik használata lehetővé teszi a sokféle szolgáltatás gyorsabb hozzáférését az interneten, mint például:
  • Beállítások személyre szabása
  • A sütik a honlap működtetői számára nagyon hasznos visszajelzési információkat közvetítenek ahhoz, hogy szolgáltatásaikat még hatékonyabbá és elérhetőbbe tehessék a felhasználók számára
  • A sütik engedélyezik hogy bizonyos multimédia és más applikációk más honlapokról is elérhetővé váljának, kellemesebbé, élménytelibbé, hasznosabbá téve ezáltal az interneten való szörfőzést
  • A sütik növelik a reklámok hatékonyságát, a célközönség elérését

A süti egy kis méretű mappa,amely betűkből és számokból áll és amely tárolva lesz a számítógépen, mobil terminálon vagy bármely más eszközön, amelyet a felhasználó az internetezéshez használ. A süti a web-szerver böngésző fele közvetített kérése alapján instalálódik, és teljesen passzív, ami azt jelenti, hogy nem tartalmaz semmiféle programot, vagy vírust és nem teszi hozzáférhetővé a felhasználó hard driverén tárolt információkat.

Két nagy kategóriája van a sütiknek:
  1. session cookies – ideiglenesen a web böngésző dossziéjában tárolódnak
  2. tartós sütik – a hard driver vagy az internetéshez használt más eszköz memóriájában tárolódnak

A sütik előnye, hogy megteremtik a kapcsolatot, a web böngésző (felhasználó) és a web szerver (honlap) között, így kellemesebbé, élményszerűbbé teszik a felhasználást és kényelmesebbé az információk elérését.

A jelen honlapon található sütiket harmadik felek helyezik el, vagyis „third part cookies”. Egyes harmadik felek azért használnak anonim sütiket, hogy megvizsgáljék hány személy nézett meg egy bizonyos reklámot, hányan nézték meg többször is. A cégek, amelyek ezeket a sütiket generálják saját konfidencialitási politikával rendelkeznek, és ennek a honlapnak nincsen hozzáférése az illető sütil leolvasására vagy írására. A harmadik felek sütijei a célzott reklám szempontjából lehetnek fontosak a jelen oldalon való tevékenység alapján.

A sütik nem vírusok, plain-text formátumot használnak. Ugyanakkor a sütik használhatók negatív módon is spyware programok segítségével, illetve ha a felhasználó nem biztonságos hálozaton keresztül csatlakozik az internetre (pl. nem biztonságos wifi) és egy nem engedélyezett fél ellopja a web szerver és web böngésző között közlekedő adatokat.

Emiatt fontos, hogy a felhasználó megtalálja a legmefelelőbb módot a személyi adatai védelmére.

A sütik letiltásával a legelterjedtebb és legismertebb honlapok mint pl. a youtube, gmail, yahoo stb. elérhetetlenné válnak a felhasználó számára.

A sütik letiltása nem azt jelenti, hogy a felhasználó a jövőben nem fog internetes reklámot kapni, hanem ez a reklám nem lesz célzott.

A web böngészők lehetőséget nyújtanak a sütik beállítására, letöltésére, tiltására.

A on-line reklámok konfidencialitása megismerésére, illetve a süti beállítások megismerésére a felhasználó tanulmányozhatja a www.youronlinechoices.com/ro honlapot.

Minden modern böngésző lehetőséget biztosít a sütik beállításainak módosítására. Ahhoz, hogy megértsék ezeket a beállításokat, hasznosak lehetnek az alábbi linkek:

A harmadik felek által elhelyezett sütikkel kapcsolatosan: www.youronlinechoices.com/ro

Ha többet szeretnének megtudni a sütikről és azok használatáról, lépjenek ide:

Vonatkozó jogszabályok. Jogi konfliktusok

A Felhasználói feltételekben előírt jogok és kötelezettségek és ezek bármely és összes lehetséges jogi következménye az érvényben lévő romániai jogszabályok szerint értelmezendők és alkalmazandók. Bármely,a Felhasználói feltételekkel kapcsolatos jogi konfliktust barátságos módon kell megoldani. Amennyiben ezeket nem sikerül barátságos módon megoldani, a peres ügyekben az a bíróság lesz illetékes, amelyhez az IT Plus Cluster  székhelye körzetileg tartozik, vagy a Romániai, Hargita megyei Bíróság.

A Felhasználói feltételek módosítása

Az IT Plus Clusternek jogában áll bármikor és bárhogyan módosítani a jelen Felhasználói feltételeket, vagy akár teljes egészében, bármilyen előzetes értesítés nélkül, és bármilyen más formalitás teljesítése nélkül a Látogatóval szemben. Bármilyen módosítás teljes mértékben és feltétel nélkül elfogadottnak tekintendő, amennyiben a Látogató a továbbiakban is folytatja a Honlap használatát, a módosítás után, illetve a módosítás el nem fogadása a Látogatónak azt a kötelezettségét vonja maga után, hogy azonnal elhagyja a Honlapot, és azonnal véget vessen a Honlap használatának.