Egyezmény Kovászna megye gazdaságának fejlesztésére

Kovászna Megye 3 meghatározó gazdasági szereplőket tömörítő szervezete, a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, az ASIMCOV és az IT PLUS egyesület együttműködési megállapodást kötött annak érdekében, hogy a megye gazdasági fejlődését támogassák.
A szervezetek meglátásában a vállalkozói szféra és az önkormányzatok szorosabb együttműködésére van szükség annak érdekében, hogy a térség gazdasági felzárkóztatása/megerősítése hatásos legyen. Ennek érdekében, az együttműködésben foglaltak alapján, a szervezetek komoly lobbi tevékenységet folytatnak azért, hogy minden önkormányzat melett létrejöhessen egy vállalkozói konzultatív tanács, és minden önkormányzat, a politikai kapcsolatépítéseken túl, a gazdasági kapcsolatépítésekben is partner legyen.
Az első sikeres együttműködés a sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatallal jött létre, ahol a 2020.05.28-i tanácsülésen elfogadásra került az a protokollum, amely alapján a sepsiszentgyörgyi helyi tanács mellett megalakulhat a vállalkozói konzultativ tanács.
A vállalkozói konzultatív tanács egy olyan, politikailag független csoport, amely az adott önkormányzat gazdasági vonatkozású döntéseit szakmailag alátámasztott ajánlások formájában előbírálja és így elősegíti a politikai és gazdasági szempontok hatásosabb ütköztetését a térség számára előnyős és átlátható döntések meghozatalának érdekében.
A vállalkozói konzultatív tanács összetételének meghatározása objektív kritériumrendszer szerint történik, figyelembe véve az önkormányzat adminisztratív területén levő etnikai összetételt és az adott területen bejegyzett/telephelyel rendelkező vállalkozások gazdasági mutatóit.

Forrás: https://www.ccicv.ro/hu/egyezmeny-kovaszna-megye-gazdasaganak-fejlesztesere.html

Scroll to Top
Scroll to Top