Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Jelenlegi hely

Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

530110 Csíkszereda, Vár tér 1. Szám, Hargita megye, Románia

Telefon: +40 266 315 120

Email: varoshaza@szereda.ro

Web: www.szereda.ro

Az intézmény bemutatása


1876 után, a vármegyei rendszer kialakulásával Csíkszereda lett Csík vármegye központja, és 1886-ra elkészült a vármegyeháza, amelyben 1980-tól a mai Városháza, vagyis Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el közigazgatási és önkormányzati szerepkörét.
Csíkszereda Önkormányzatát a döntéshozó 19 tagú önkormányzati testület, valamint a döntéseket végrehajtó és kivitelező polgármesteri hivatal alkotja. A város polgármestere 2004-től Ráduly Róbert Kálmán, alpolgármesterek: Antal Attila és Szőke Domokos.
A polgármesteri hivatal feladatkörei magukban foglalják a többek között a város- és területrendezést, a városi infrastruktúra és beruházások fejlesztését, a szociális és egészségügyi ellátórendszert, szociális és közművelődési intézmények fenntartását, kulturális programok szervezését, a helyi gazdaságfejlesztést, a közműveket, turizmust, valamint a természet- és környezetvédelmet.
Ahhoz azonban, hogy mindezen tevékenységi köröket be tudja tölteni, szükséges, hogy alárendelt intézményeivel, közszolgáltató cégeivel jó együttműködést, továbbá a városban működő civil szervezetekkel szoros szakmai kapcsolatot tartson fenn, hiszen a lakosság érdekeinek szolgálata csakis sokoldalúan egyeztetett és együttműködésben megvalósítva lehetséges.